CB Accountants steunt het werk van Stichting Habitat pour Haïti.

Deze stichting heeft hoofdzakelijk de volgende activiteiten in de sloppenwijken van Port au Prince.

Hieronder treft u enige foto's aan van onze projecten.

foto's

1101.jpg 1102.jpg 1103.jpg 1104.jpg
1105.jpg 1142.jpg 1152.jpg 1191.jpg
1213.jpg 1272.jpg 1282.jpg 1992.jpg
2003.jpg 2018.jpg 2027.jpg 2030.jpg

Indien u dit werk ook wilt steunen, stellen wij het zeer op prijs als u dit doet in de vorm van een gift aan deze stichting. U kunt dit overmaken op rekening 33 83 37 652 tnv C.J. Bijdevaate Hulp voor Haïti o.v.v. Gift Habitat pour Haïti.

Informatie over deze stichting kunt u ook in de pdf file brochure van Habitat pour Haïti nalezen.