Uit de praktijk

Ondernemen in een sloppenwijk

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik voorzitter van een kleine stichting die hulp verleent in de sloppenwijk van Port au Prince, de hoofdstad van Haïti. Dit land ligt op 2 uur vliegen ten zuiden van Miami (Florida) en is een van de armste landen ter wereld. Met giften uit Nederland steunen wij de mensen in Haïti. Dit doen we o.a. door kinderen naar school te sturen, woonruimte te verzorgen en handeltjes te verstrekken (zie ook het kopje sponsoring).

Een van de activiteiten van deze stichting is het verstrekken van een startkapitaaltje voor ondernemers. Met dit geld kunnen ze een beginvoorraad aankopen. De mensen worden zogezegd kleine ondernemers, door met deze voorraad te handelen. Ons doel is dat ze voor zichzelf een bestaan opbouwen en zo in leven blijven.

Natuurtalent

Ook daar, in de bittere armoede van de sloppenwijk, vind je mensen die het van nature in zich hebben om ondernemer te zijn. We maakten daar enige tijd geleden een schitterend voorbeeld van mee. Een vrouw kreeg van onze stichting een startkapitaaltje en kocht van dat geld een voorraad zeep. Toen we haar ontmoetten liet ze het ons allemaal zien. Ze had een plastic bak met staafjes zeep, zakjes waspoeder etc. Hiermee ging ze naar de markt en probeerde ze wat te verkopen. Je praat dan over bedragen van een paar kwartjes. Iedere dag controleerde ze haar voorraad. Van het verdiende geld kocht ze eerst weer een aanvullende voorraad zodat deze op peil bleef. Het overblijvende geld (als dat er was) gebruikte ze om eten te kopen. Zo bleef haar handeltje in stand en liep het niet uit op bankroet.

Zicht op financiën

Ik denk dat startende ondernemers in het rijke westen wel iets van haar kunnen leren. Beroepshalve ontmoet ik regelmatig starters en je ziet vrij snel of iemand het zal redden of niet. Essentieel is een goed plan. Verder is een goede administratie heel belangrijk en een privé besteding naar rato van de inkomsten. Precies wat de vrouw in de sloppenwijk deed. Dáár kun je niet rood staan bij de bank. Ook geen krediet afsluiten. Veel starters die mislukken hebben geen goed zicht op hun financiën. Daarom weten ze niet hoe ze hun bestedingen moeten afstemmen op hun inkomsten.

Met eenvoudige middelen is het mogelijk om meer overzicht en dus inzicht te krijgen. Een zakelijke mislukking kan hiermee wellicht worden voorkomen! Dat zou de ondernemer en zijn gezin veel persoonlijke ellende besparen.